Zari Miami

Tuesday

1 Bottle 4 PPL – Tuesday @ Zari South Beach

$350.00

2 Bottles 8 PPL – Tuesday @ Zari South Beach

$700.00

3 Bottles 12 PPL – Tuesday @ Zari South Beach

$1,000.00